BSC PANADDA SMOOTH SKIN FOUNDATION

BSC PANADDA SMOOTH SKIN FOUNDATION SPF 35 PA+++

New product

รองพื้น เนื้อบางเบา  ให้การปกปิด และควบคุมความมัน

เพื่อการแต่งหน้าที่เนียนใสเป็นธรรมชาติ พร้อม  SPF10  

ให้ผิวสวยเป็นธรรมชาติแลประดุจผิวจริง

More details

รองพื้น เนื้อบางเบา  ให้การปกปิด และควบคุมความมัน

เพื่อการแต่งหน้าที่เนียนใสเป็นธรรมชาติ พร้อม  SPF10  

ให้ผิวสวยเป็นธรรมชาติแลประดุจผิวจริง

Weight 35 มล.

30 other products in the same category: