BSC PANADDA FIBER LENGTH & VOLUME MASCARA

SBCEDPF

New product

มาสคาร่าด้วยขนแปรง 2 ด้านพิเศษ

เพื่อการใช้งานที่แตกต่างของขนตาบน และขนตาล่าง

ช่วยต่อขนตาให้ยาวเป็นพิเศษ และเคลือบขนตาเส้นต่อเส้นให้หนาขึ้น

More details

มาสคาร่าด้วยขนแปรง 2 ด้านพิเศษ

เพื่อการใช้งานที่แตกต่างของขนตาบน และขนตาล่าง

ช่วยต่อขนตาให้ยาวเป็นพิเศษ และเคลือบขนตาเส้นต่อเส้นให้หนาขึ้น

30 other products in the same category: